BẢO VỆ SỰ KIỆN

Công ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Quang Trung là người tiền phong và có uy tín nhiều năm Bảo Vệ các sự kiện lớn ngoài trời , nơi công cộng tại Thành Phố Hồ Chí Minh ( có những sự kiện làm liên tục 5 năm ) , đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện, chương trình lễ hội của các sở Ban Nghành thuộc Ủy Ban Thành Phố.