BẢO VỆ CẢNG ICD PHƯỚC LONG

  • Ngân hàng là nơi kinh doanh giao dịch tiền bạc và tài sản có giá trị lớn, được đặt ở các vị trí trung tâm thành phố, thị xã có nhiều người qua lại. Mặt khác khách hàng ra vào đủ thành phần tầng lớp với trình độ nhận thức khác nhau, nên tính chất mục tiêu rất phức tạp, đòi hỏi nhân viên bảo vệ phải có nghiệp vụ cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Chính vì vậy Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ VinaStar đã đào tạo lực lượng bảo vệ có nghiệp vụ bảo vệ ngân hàng để đáp ứng yêu cầu công việc và đặc biệt là có đủ năng lực để phòng chống cướp ngân hàng.

Bảo vệ áp tải tiền, hàng hóa có giá trị cao cần phải xây dựng phương án chặt chẽ và kỹ năng xử lý các tình huống để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa từ khâu giao nhận đến quá trình vận chuyển, không để cho các đối tượng xấu phá hoại trộm cướp.